Etusivu Haku Palaute Yhteystiedot Kartat Tapahtumat Uutiset English   RSS

 

: Yritys ja talous
  Selaa arkistoa
KOKO-ohjelma jatkaa aluekeskusohjelman työtä
07.07.2009   
Suomen aluekehittämisen ohjelmarakennetta muutetaan ensi vuoden alusta valtionneuvoston päätöksen perusteella. Nykyiset aluekeskusalueet AKOt ja kaksi muuta ohjelmaa ovat sulautuvat uudeksi koheesio- ja kilpailukyky -ohjelmaksi (KOKO). Ohjelmat jätettiin työ ja elinkeinoministeriöön kesäkuun lopussa.

Valtioneuvoston käsittelyn jälkeen uuden KOKO-ohjelman pitäisi käynnistyä Suupohjassakin vuoden 2010 alusta. TEM osallistuu KOKO-ohjelmien rahoitukseen maakuntien liittojen kautta 50 %:lla kustannuksista, toisesta puolesta vastaavat kunkin alueen kunnat.

KOKO-ohjelman valtakunnallisena tavoitteena ovat alueiden kilpailukyvyn kehittyminen, elinvoimaisen ja tasapainoisen aluerakenteen säilyminen sekä alueiden erityishaasteisiin vastaaminen. Perinteisen mitä-kysymyksen lisäksi alueilta halutaan vastausta kysymykseen miten, eli tavoitteena on myös aluekehittämisen toimintatapojen uudistaminen.

Myös Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on alueen kuntien toimeksiannosta valmistellut kevään kuluessa ohjelmahakemuksen.

− Ohjelmaa ei ole väsätty vain virkamiestyönä, vaan se pohjautuu laajaan työryhmätyöhön. Erilaisia työryhmiä on ollut kymmenisen kappaletta, joissa ohjelmaa on ollut suunnittelemassa yli sata henkeä. He ovat yrittäjiä, kehittäjiä sekä oppilaitosten, järjestöjen ja kuntien edustajia, kertoo valmistelua vetänyt ja ohjelmaluonnoksen koonnut ohjelmapäällikkö Timo Vesiluoma.

Ohjelma alue kattaa Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan kunnat. Kurikan kaupunki on mukana kalusteet ja asuminen -osiossa ja bio-elintarvikealalla. Uutta on Honkajoen kunnan mukaantulo ohjelmaan elintarvikealan osalta. Honkajokiset alan yritykset ovat hyvin vahvasti mukana Kauhajoki FoodParkin toiminnassa.

Suupohjassa viisi teemaa

KOKO-työtä Suupohjassa tehdään viiden teeman avulla:
1. Logistisetjärjestelmä t/ metalli
2. Bio-elintarvikeala
3. Living Business ? kalusteet ja asuminen
4. Digitaalisen osaamisen soveltaminen
5. Uudistuvat seutupalvelut ja pilotit

Olennaista on kehittää alueen olemassa olevia vahvuuksia. Suupohjan ohjelma haluaa vahvistaa kohdistetun innovaatio- ja elinkeinopolitiikan avulla keskeisiä vahvuusalueita eli logistisia järjestelmiä/metallia, kalustealaa ja bio-elintarvikealaa.

− Tältä osin uusi KOKO jatkaakin Kauhajoen seudun verkostopilotin ja aluekeskusohjelman työtä, mainitsee Vesiluoma. Verkostopilotilla ja AKO:lla on ollut koordinoiva ja merkittävä rooli seudun kärkitoimialojen kehittämisessä.

Seudun kilpailukyvyn ylläpito edellyttää paitsi kärkialojen uudistumista, myös mahdollisuuksien hyödyntämistä ja kokonaan uusien avauksien tekemistä. KOKO-ohjelma pyrkii toteuttamaan kokeilevaa innovaatio- ja elinkeinopolitiikkaa mm. seutuverkon kehittämisessä ja digitaalisen liiketoiminnan edistämisessä.

Alueen kilpailukyvyn edistäminen yleisen innovaatio- ja elinkeinopolitiikan avulla näkyy Suupohjan KOKO:ssa etenkin tavoitteessa kehittää uusia seudullisia koulutuskonsepteja, jotka turvaavat osaavan työvoiman saatavuutta. Ohjelman tavoitteena on myös luoda seudulle tehokkaampi ennakoinnin ja kansainvälistymisen kehittämismalli.

Yleiseen innovaatiopolitiikkaan ja kilpailukykyyn liittyy seudun houkuttelevuus ja vetovoimaisuus. Näitä asioita halutaan edistää ennakoivia hyvinvointipalveluja, seudullista brändäystä sekä innovatiivista markkinointiviestintää kehittämällä.

− KOKO on merkittävä ohjelma, mutta se ei ole kuitenkaan kaiken kattava. Monet asiat eivät soveltuneet tähän ohjelmaan. Näin ollen kuntien ja SEK:n on panostettava myös mm. viihtyisään asumisympäristöön, muiden toimialojen kärkiyritysten erityistarpeisiin sekä tehokkaaseen perusyritysneuvontaan. Kaikki yritystoiminta ja jokainen työpaikka on tärkeä, Vesiluoma korostaa.
Aihealueet
Asuminen
Kulttuuri
Mielipide
Nuoret
Uutiset
Vapaa-aika
Yritys ja talous

Paikallislehdet verkossa

 

    Polku: /Sisältösäiliö/Uutiset